Doradztwo poszkoleniowe

W ramach doradztwa poszkoleniowego zostanie zorganizowane:

  1. doradztwo grupowe – w wymiarze 4 godzin/grupę, z zakresu technicznych aspektów sporządzania biznes planu
  2. doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin (liczba 3 godzin doradztwa jest zagwarantowana dla uczestnika. Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 5 godzin doradztwa – ale jedynie pod warunkiem mniejszego zainteresowania doradztwem indywidualnym przez innych Uczestników projektu).

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie i chcąca się ubiegać o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, na etapie przygotowywania biznes planu ma obowiązek skorzystania z doradztwa grupowego oraz minimum 1 godziny doradztwa indywidualnego.

Nie spełnienie tego obowiązku będzie powodować brak możliwości ubiegania się o uzyskanie dotacji w ramach projektu.