Szkolenia

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zaproszone na 30-godzinne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Minimalny zakres tematyczny szkoleń to:

  • Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
  • Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
  • Reklama i inne działania promocyjne,
  • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
  • Sporządzanie biznesplanu i jego realizacja,
  • Negocjacje biznesowe,
  • Pozyskanie i obsługa klienta,
  • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
  • Moduł symulacje biznesowe.

Szczegółowy program szkoleń zostanie opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez doradcę zawodowego i dostosowany do potrzeb i wiedzy Uczestników/-czek.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy/–czki zostaną wyposażeni/-one w materiały piśmiennicze oraz skrypt szkoleniowy. Zapewniony zostanie catering oraz możliwa jest refundacja kosztów dojazdów na szkolenia.

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia uczestników projektu, w przypadku udokumentowania przez nich odbycia w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Skip to content