Rekrutacja

Etapy rekrutacji do projektu

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach:

  • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 3: rozmowa z Doradcą Zawodowym.

ETAP 1: Nabór dokumentów do projektu od dnia 22.02.2021 od godz. 7:30 do dnia 26.03.2021r. do godziny 15:30. Szczegóły w zakładce Aktualności.

Skip to content