Kontakt

Biuro projektu „Akademia biznesu”:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce
tel.: 41 361 04 92, 41 386 66 27
e-mail: biznes@sir.com.pl
www.biznes.sir.com.pl