Szkolenia

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zaproszone na 24-godzinne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Każda z grup, na które zostaną podzieleni Uczestnicy projektu, odbędzie zajęcia z następujących zagadnień:

  • rejestracja i uruchomienie działalności gospodarczej,
  • marketing w firmie,
  • aspekty prawne i księgowe prowadzenia działalności gospodarczej,
  • biznes plan jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej.