Uczestnicy projektu

Projekt „Akademia biznesu” jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety,
  • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Preferowanymi grupami wsparcia w projekcie są:

– Osoby niepełnosprawne,

– Osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),

– Mieszkańcy obszarów wiejskich.