Wsparcie pomostowe

Osoby, które w ramach projektu zarejestrują działalność gospodarczą i otrzymają dotację inwestycyjną, będą mogły otrzymać wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 12 000,00 zł.

Wsparcie pomostowe polega na wypłacie wsparcia w wysokości nieprzekraczającej 1850,00 zł/miesiąc, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, każdy przedsiębiorca, który założy działalność gospodarczą, będzie zobowiązany skorzystać z usług szkoleniowych i/lub doradczych, zapewnionych w ramach projektu, które ukierunkowane są  na wspieranie rozwoju firmy.

Kwestię wsparcia pomostowego i jego rozliczenia będzie regulowała umowa podpisywana pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój a osobą, która uzyska ten rodzaj wsparcia.