Wstępne wyniki oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój  oraz Kielecki Park Technologiczny przekazują informacje na temat wyników oceny Biznes planów, składanych w ramach projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Wstępna lista oceny biznesplanów

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). (§ 5 ust. 11)

Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje zostały opisane ww. regulaminie § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów.

Ostateczna lista rankingowa, wskazująca dofinansowane biznes plany,  zostanie ogłoszona po przeprowadzeniu procedury odwoławczej i zostanie podana w osobnym komunikacie.

Skip to content