Wyniki oceny biznesplanów

Stowarzyszenie Integracja i  Rozwój  oraz Kielecki Park Technologiczny przekazują informacje na temat wyników oceny Biznes planów, składanych w ramach projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków)

Lista osób, których biznesplany zostały ocenione negatywnie

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail ze szczegółową informacją na temat wyników oceny oraz dalszego postępowania.

Skip to content